a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na usługę przeglądów, konserwacji i kalibracji aparatury – wybór ofert

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.29.2013
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Tryb: Przetarg nieograniczony

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 12 września 2013 07:40
opublikowano: czwartek, 12 września 2013 07:40