a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na roboty budowlane – przebudowę pomieszczeń usytuowanych na XII piętrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy S. Konarskiego 1 w Bydgoszczy

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.18.20114
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Termin: 04.08.2014
Tryb: Przetarg nieograniczony

ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 18 lipca 2014 12:46
opublikowano: piątek, 18 lipca 2014 12:46