a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na usługę wzorcowania aparatury

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.34.2014
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Termin: 24.11.2014
Tryb: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie i siwz w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 14 listopada 2014 12:46
opublikowano: piątek, 14 listopada 2014 12:46