a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Usługi przeglądów, serwisu, konserwacji i naprawy wraz z zakupem części

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.35.2015
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Termin: 19.10.2015
Tryb: Przetarg nieograniczony

ogłoszenie o zamówieniu i siwz w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 09 października 2015 12:30
opublikowano: piątek, 09 października 2015 12:30