a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Dostawa urządzenia do odparowywania lotnych rozpuszczalników organicznych

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.11.2016
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Termin: 06.06.2016 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony

Pliki do pobrania

Wybrane oferty


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 23 maja 2016 12:49
opublikowano: poniedziałek, 23 maja 2016 12:49