a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Postępowania przetargowe

Data publikacji Nr sprawy Nazwa/przedmiot zamówienia Pliki do pobrania Termin składania Wybrane oferty
2.06.2017 12:52 WIOŚ-SSZP.272.11.2017 Przeglądy okresowe aparatury 11-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
11-2017-siwz.pdf
11-2017-ogólne-warunki-umowy.pdf
11-2017-inf.z-otwarcia-ofert.pdf
12.06.2017 12:00
10.05.2017 13:00 WIOŚ-SSZP.272.10.2017 Przegląd i naprawa aparatury laboratoryjnej 10-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
10-2017-siwz.pdf
10-2017-informacja-z-otwarcia.pdf
10-2017-zawiadomienie-o-wyborze.pdf
18.05.2017 12:00
24.02.2017 13:50 WIOŚ-SSZP.272.6.2017 Dostawa akcesoriów i części do aparatury laboratoryjnej 06-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
06-2017-siwz.pdf
06-2017-informacje-z-otwarcia.pdf
06.03.2017 12:00 06 2017 wybor.pdf
8.02.2017 13:36 WIOŚ-SSZP.272.4.2017 Dostawa odczynników1 04-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
04-2017-siwz.pdf
16.02.2017 12:00 04 2017wynik.pdf
31.01.2017 13:58 WIOŚ-SSZP.272.3.2017 Przegląd i naprawa analizatorów pyłu 03-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
03-2017-siwz.pdf
03-2017-informacje-z-otwarcia.pdf
08.02.2017 12:00
2.12.2016 13:31 WIOŚ-SSZP.272.24.2016 Dostawa mętnościomierza przenośnego 24-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
24-2016-siwz.pdf
24-2016-informacje-z-otwarcia-ofert.pdf
12.12.2016 12:00
30.11.2016 14:09 WIOŚ-SSZP.272.23.2016 Dostawa odczynników 23-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
23-2016-siwz.pdf
23-2016-odpowiedzi-na-pytania-do-siwz.pdf
23-2016-odpowiedzi-na-pytania-do-siwz2.pdf
21-2016-informacje-z-otwarcia-ofert-1.pdf
08.12.2016 10:00 23 2016 wybor.pdf
25.11.2016 14:06 WIOŚ-SSZP.272.22.2016 Dostawa akcesoriów i części do aparatury laboratoryjnej 22-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
22-2016-siwz.pdf
22-2016-ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
22-2016-zmiana-siwz.pdf
22-2016-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
05.12.2016 10:00 wybor.pdf
22.11.2016 13:28 WIOŚ-SSZP.272.21.2016 Przegląd i naprawa aparatury laboratoryjnej wraz z dostawą części 21-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
21-2016-siwz.pdf
21-2016-zmiana-siwz.pdf
21-2016-zmiana-ogłoszenia.pdf
21-2016-zmiana-siwz2.pdf
21-2016-informacje-z-otwarcia-ofert.pdf
30.11.2016 12:00 21 2016 wybor.pdf
7.11.2016 13:27 WIOŚ-SSZP.272.19.2016 Dostawa armatury głębinowej z miernikiem tlenu i sondą 19-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
19-2016-siwz.pdf
19-2016-informacja-z-otwarcia.pdf
15.11.2016 10:00 19 2016wybor.pdf
28.10.2016 13:19 WIOŚ-SSZP.272.20.2016 Dostawa analizatora NO-NO2-NOx 20-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
20-2016-siwz.pdf
20-2016-odpowiedzi-na-pytania-Wyk..pdf
20-2016-zmiana-siwz.pdf
20-2016-zmiana-siwz2.pdf
20-2016-ogloszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
20-2016-informacja-z-otwarcia.pdf
07.11.2016 10:00 20 2016 wybr.pdf
27.07.2016 13:33 WIOŚ-SSZP.272.18.2016 Dostawa odczynników 18-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
18-2016-siwz.pdf
18-2016-zmiana-siwz1.pdf
18-2016-wyjasnienia-siwz1.pdf
18-2016-zmiana-ogłoszenia-o-zamówieniu.pdf
16.08.2016 12:00 18 2016 wybr.pdf
27.07.2016 13:32 WIOŚ-SSZP.272.16.2016 Dostawa odczynników.. 16-2016-siwz.pdf
16-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
16-2016-wyjasnienie-siwz1.pdf
16-2016-zmiana-siwz1.pdf
16-2016-zmaina-ogłoszenia-o-zamówieniu.pdf
11.08.2016 12:00 16 2016 informacja o wyborze.pdf
27.07.2016 13:30 WIOŚ-SSZP.272.17.2016 Dostawa akcesoriów i części do aparatury,. 17-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
17-2016-siwz.pdf
17-2016-wyjasnienie-siwz1.pdf
17-2016-zmiana-siwz1.pdf
17-2016-wyjasnienie-siwz2.pdf
17-2016-wyjasnienie-siwz3.pdf
17-2016-wyjasnienie-siwz4.pdf
10.08.2016 12:00 17 2016 informacja o wyborze.pdf
27.07.2016 13:13 WIOŚ-SSZP.272.15.2016 Przegląd i konserwacja aparatury pomiarowej 15-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
15-2016-siwz.pdf
05.08.2016 12:00
19.07.2016 12:21 WIOŚ-SSZP.272.14.2016 Przegląd i naprawa aparatury 14-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
14-2016-siwz.pdf
27.07.2016 12:00
8.07.2016 12:51 WIOŚ-SSZP.272.13.2016 Dostawa chromatografu gazowego 13-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
13-2016-siwz.pdf
13-2016-odpowiedzi-na-pytania-do-siwz.pdf
13-2016-odpowiedzi-na-pytania.pdf
1302016-zmiana-siwz.pdf
18.07.2016 12:00
25.05.2016 13:37 WIOŚ-SSZP.272.12.2016 Przeglądy okresowe aparatury 12-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
12-2016-zmiana-ogłoszenia-o-zamówieniu.pdf
12-2016-zmiana-siwz.pdf
12-2016-siwz.pdf
09.06.2016 12:00 12 2016 wybr najkorzyst oferty.pdf
25.05.2016 13:35 WIOŚ-SSZP.272.10.2016 Dostawa akcesoriów i części do aparatury 10-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
10-2016-siwz.pdf
02.06.2016 12:00 10 2016 zawiadomienie o wyborze oferty1 internet.pdf
10 2016 zawiadomienie o wyborze oferty2 internet.pdf
23.05.2016 12:49 WIOŚ-SSZP.272.11.2016 Dostawa urządzenia do odparowywania lotnych rozpuszczalników organicznych 11-2016-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
11-2016-siwz.pdf
11-2016-wyjaśnienie-treści-siwz.pdf
11-2016-zmiana-siwz.pdf
11-2016-ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
06.06.2016 12:00 11 2016 informacja o wyborze.pdf
1 2 3 4

Pliki do pobrania