a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

malowanie dachu


 

WIOŚ-SSZP-323-09/08                                                                              Bydgoszcz, dnia 03.09.2008r

                                                    

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie dachu wybrał następującą ofertę:

 

Firma Remontowo-Budowlana Szychowska Karolina

ul. Przodowników Pracy 18/60, 85-843 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

  1. Firma Remontowo-Budowlana Szychowska Karolina

ul. Przodowników Pracy 18/60, 85-843 Bydgoszcz

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 03.09.2008r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 03 września 2008 10:21
opublikowano: środa, 03 września 2008 10:21