a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa autoklawu z portem walidacyjnym


 

WIOŚ-SSZP-3264-03/09                                                                             Bydgoszcz, dnia 08.06.2009r

                                                    

 

  

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że unieważnił postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę autoklawu z portem walidacyjnym zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 08.06.2009r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 09 czerwca 2009 12:29
opublikowano: wtorek, 09 czerwca 2009 12:29