a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

usługa dozoru terenu i budynków WIOŚ


WIOŚ-SSZP-3264-01/10                                                                            Bydgoszcz, dnia 26.03.2010r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dalej zwanej PZP, że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na usługę dozoru terenu i budynków WIOŚ wybrał następujące oferty:

 

Zadanie 1

Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Okólna 1 A, 59-220 Legnica

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1.      Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Okólna 1 A, 59-220 Legnica

2.      Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CORTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz

3.      Agencja Ochrony Osób i Mienia „CERBER”, Harmaciński, Popiołek, Spółka Jawna

ul. Kaliska 23 A, 87-800 Włocławek

4.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – TERPOL Kołakowski Sławomir

ul. Wilcza 35, 87-100 Toruń

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1.      Oferta Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Okólna 1 A, 59-220 Legnica

cena/h – 6,56 PLN/h cena – 10 968,32 PLN

2.      Oferta Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CORTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz

cena/h – 7,30 PLN/h cena – 12 205,60 PLN

3.      Oferta Wykonawcy – Agencja Ochrony Osób i Mienia „CERBER”, Harmaciński, Popiołek, Spółka Jawna ul. Kaliska 23 A, 87-800 Włocławek

cena/h – 12,20 PLN/h cena – 20 398,40 PLN

4.      Oferta Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – TERPOL Kołakowski Sławomir

ul. Wilcza 35, 87-100 Toruń

cena/h – 7,99 PLN/h cena – 13 359,28 PLN

 

Zadanie 2

Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Okólna 1 A, 59-220 Legnica

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1.      Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Okólna 1 A, 59-220 Legnica

2.      Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CORTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz

3.      Agencja Ochrony Osób i Mienia „CERBER”, Harmaciński, Popiołek, Spółka Jawna

ul. Kaliska 23 A, 87-800 Włocławek

4.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – TERPOL Kołakowski Sławomir

ul. Wilcza 35, 87-100 Toruń

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1.      Oferta Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Okólna 1 A, 59-220 Legnica

cena/h – 6,56 PLN/h cena – 14 327,04 PLN

2.      Oferta Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CORTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz

cena/h – 7,30 PLN/h cena – 15 943,20 PLN

3.      Oferta Wykonawcy – Agencja Ochrony Osób i Mienia „CERBER”, Harmaciński, Popiołek, Spółka Jawna ul. Kaliska 23 A, 87-800 Włocławek

cena/h – 12,20 PLN/h cena – 26 644,80 PLN

4.      Oferta Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – TERPOL Kołakowski Sławomir

ul. Wilcza 35, 87-100 Toruń

cena/h – 7,49 PLN/h cena – 16 358,16 PLN

 

Zadanie 3

Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Okólna 1 A, 59-220 Legnica

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1.      Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Okólna 1 A, 59-220 Legnica

2.      Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CORTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz

3.      Agencja Ochrony Osób i Mienia „CERBER”, Harmaciński, Popiołek, Spółka Jawna

ul. Kaliska 23 A, 87-800 Włocławek

4.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – TERPOL Kołakowski Sławomir

ul. Wilcza 35, 87-100 Toruń

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1.      Oferta Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Okólna 1 A, 59-220 Legnica

cena/h – 6,56 PLN/h cena – 10 968,32 PLN

2.      Oferta Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CORTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz

cena/h – 7,30 PLN/h cena – 12 205,60 PLN

3.      Oferta Wykonawcy – Agencja Ochrony Osób i Mienia „CERBER”, Harmaciński, Popiołek, Spółka Jawna ul. Kaliska 23 A, 87-800 Włocławek

cena/h – 8,54 PLN/h cena – 14 278,88 PLN

4.      Oferta Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – TERPOL Kołakowski Sławomir

ul. Wilcza 35, 87-100 Toruń

cena/h – 7,99 PLN/h cena – 13 359,28 PLN

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 26.03.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 26 marca 2010 11:34
opublikowano: piątek, 26 marca 2010 11:34