a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Schemat planowania i przeprowadzania kontroli

Schemat planowania i przeprowadzania kontroli przez Inspekcje Ochrony Środowiska zgodnie z art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1829 z późn. zm.) (dalej jako „u.o.s.d.g”)

 

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 24 marca 2017 07:48
opublikowano: piątek, 24 marca 2017 07:48