a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa rurek wskaźnikowych


 

 

WIOŚ-SSZP-2432-15/07                                                                             Bydgoszcz, dnia 13.11.2007r

                                                    

 

  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę rurek wskaźnikowych:

 

Zadanie 1

 

w zakresie zadania 1 „Rurki wskaźnikowe cz. 1 unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zadanie 2

 

w zakresie zadania 2 „Rurki wskaźnikowe cz. 2 unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zadanie 3

 

w zakresie zadania 3 „Rurki wskaźnikowe cz. 3 unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zadanie 4

 

w zakresie zadania 4 „Rurki wskaźnikowe cz. 4 unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zadanie 5

 

w zakresie zadania 5 „Rurki wskaźnikowe cz. 5 unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar baczyński
data wytworzenia: 13.11.2007r


informację wytworzył: : Jacek Janiak
za treść odpowiada: Jacek Janiak
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 13 listopada 2007 11:49
opublikowano: wtorek, 13 listopada 2007 11:49